Uudised ja teated:

Vastseliina gümnaasium kuulutab välja konkursi huvijuhi ametikohale

Vastseliina gümnaasium kuulutab välja konkursi huvijuhi ametikohale.

 

Huvijuhi tööülesanded:

 • ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine;
 • huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine;
 • arendustegevus ja välissuhtluse koordineerimine;
 • õpilasesinduse töö juhendamine;
 • koolielu kajastamine.

 

Huvijuhi kandidaadile esitatavad nõuded:

 • nõutav pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö kursus;
 • väga hea suhtlemis- ja kaasamisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • heal  tasemel arvutioskus;
 • hea inglise keele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • 1,0 ametikohta;
 • sõbralikku kollektiivi;
 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid;
 • arenemis- ja koolitusvõimalusi;
 • võimalus üürida vastrenoveeritud majas stuudiokorterit.

 

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 31. mai 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.