Uudised ja teated:

Vastseliina gümnaasium kuulutab välja konkursi õpetajate ametikohtadele

Vastseliina gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmistele õpetajate ametikohtadele:

 • klassiõpetaja 1,0;
 • põhikooli matemaatikaõpetaja1,0;
 • põhikooli inglise keele õpetaja 0,75;
 • põhikooli bioloogia- ja geograafiaõpetaja 0,4 ametikohale.


Õpetaja kandidaadile esitatavad nõuded:

 • nõutav haridus;
 • väga hea suhtlemis- ja kaasamisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • heal  tasemel digipädevusoskus.


Omalt poolt pakume:

 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • sõbralikku kollektiivi;
 • tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid;
 • arenemis- ja koolitusvõimalusi;
 • võimalus üürida vastrenoveeritud majas stuudiokorterit.

 

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 31. mai 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Nõutav haridus õpetajale:

 • põhikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.
 • põhikooli valikaine õpetaja kvalifikatsiooninõue on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.


Võimalus üürida vastrenoveeritud majas stuudiokorterit.