Uudised ja teated:

VESTA kutsub eakate vaimse tervise ja mäluhäirete toetuse tugigruppi

Kui Sinu pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja Sa ise või Sinu pereliikmed vajavad tuge, siis olete oodatud tugigruppi!
 

Tugirühmad: 

  • 6. septembril kell 16.00 Värska kultuurikeskus, Pikk 12, Värska;

  • 13. septembril kell 16.00 Töö- ja tegevuskeskuses Mosaiik, Jüri 27, Võru;

  • 20. septembril kell 16.00 Rõuge Rahvamaja kohvikus, Metsa 1;
  • 11. oktoobril kell 16.00 Lasva rahvamajas, Palo tee 46, Lasva küla;


Kui sul on lähedane, kelle eest on vaja hoolt kanda, sest:

  • tal esinevad mäluhäired, unustab igapäevased tegemised ja toimetused;
  • mõnikord eksib tuttavas kohas, ei tunne ära tuttavaid inimesi ega oma asju;
  • kipub unustama enese eest hoolitsemise, mõnikord ei saa aru kellaajast;

  • muud toimetulekut segavad asjaolud.

 

Oled oodatud tugirühma kohtumisele!

 

Tugigruppide kohtumiste osalust toetab projekt „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal" ehk VESTA. Projekt nr 2014-2020.2.02.20-0305. Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul.

Projektis teevad koostööd Võrumaa arenduskeskus, kohalikud omavalitsused, MTÜ Elu Dementsusega ja MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.

 

Lisainfo:

Ere Tuunas

ere.tuunas@ehtk.ee

5308 8580

 

Tugigrupist võivad osa võtta kõik inimesed, keda see teema puudutab! Tugigrupp kestab orienteeruvalt 1,5 tundi ja on tasuta.