Uudised ja teated:

VESTA kutsub eakate vaimse tervise ja mäluhäirete toetuse tugigruppi

Kui Sinu pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja Sa ise või Sinu pereliikmed vajavad tuge, siis olete oodatud tugigruppi!
 

Tugirühmad: 

  • 6. detsembril kell 16.00 Meremäe teenuspunktis, Petseri tee 15, Meremäe küla;

  • 20. detsembril kell 16.00 Rõuge rahvamajas, Metsa 1, Rõuge


Kui sul on lähedane, kelle eest on vaja hoolt kanda, sest:

  • tal esinevad mäluhäired, unustab igapäevased tegemised ja toimetused;
  • mõnikord eksib tuttavas kohas, ei tunne ära tuttavaid inimesi ega oma asju;
  • kipub unustama enese eest hoolitsemise, mõnikord ei saa aru kellaajast;

  • muud toimetulekut segavad asjaolud.

 

Oled oodatud tugirühma kohtumisele!

 

Tugigruppide kohtumiste osalust toetab projekt „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal" ehk VESTA. Projekt nr 2014-2020.2.02.20-0305. Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul.

Projektis teevad koostööd Võrumaa arenduskeskus, kohalikud omavalitsused, MTÜ Elu Dementsusega ja MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.

 

Lisainfo:

Ere Tuunas

ere.tuunas@ehtk.ee

5308 8580

 

Tugigrupist võivad osa võtta kõik inimesed, keda see teema puudutab! Tugigrupp kestab orienteeruvalt 1,5 tundi ja on tasuta.