Uudised ja teated:

Võru vald kutsub arengukavas kaasa rääkima

Hea vallaelanik, ettevõtja, mittetulundussektori esindaja ja aktiivne kaasamõtleja! Tule ja räägi kaasa Võru valla arengukava teemadel!

 

Võru vallavalitsus korraldab kaasamiskoosolekuid kõigis endistes Võru valla ja liitunud valdade kogukondades, et koguda ideid ja ettepanekuid Võru valla arengukavasse.

Arengukava on valla eesmärke määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument. Arengukava on kogukondlik kokkulepe sellest, mida tehakse ja mida mitte.

 

Kaasamiskoosolekud toimuvad järgnevatel aegadel:

  • 5. septembril kell 16.30 Vastseliina rahvamajas (endises Vastseliina valla piirkonnas);
  • 6. septembril kell 17.00 Võru vallamajas (endises Võru valla piirkonnas);
  • 7. septembril kell 17.00 Lasva rahvamajas (endises Lasva valla piirkonnas);
  • 8. septembril kell 17.00 Orava kultuurimajas (endises Orava valla piirkonnas);
  • 12. septembril kell 17.00 Roosu talu vabaajakeskuses (endises Sõmerpalu valla piirkonnas).

 

Enne koosolekut on soovitav tutvuda Võru valla arengukavaga ja mõelda, milliseid ideid ja ettepanekuid on teil lähtuvalt oma piirkonnast esitada Võru valla arengusse järgmistest valdkondadest:

  • haridus ja noorsootöö;
  • kultuur, sport, rahvatervis ja vaba aeg;
  • sotsiaalhoolekanne ja tervishoid;
  • taristu ja kommunaalmajandus;
  • ettevõtlus.

 

Lisainfo:

Merle Tsirk

arendusspetsialist

524 5631

merle.tsirk@voruvald.ee