Uudised ja teated:

Võru vald toetab noorte omaalgatust

Võru valla noorsootöö eelarvest toetatakse noori, noortegruppe, -ühinguid ja -organisatsioone, et aidata muuta noori aktiivsemaks ja tugevdada omaalgatust, pakkuda valla noortele ja noortegruppidele ressursse tegevuste elluviimiseks ning suurendada noorte projektikirjutamise, -elluviimise ja -aruandluse oskusi.

 

Noorte omaalgatuse toetuse taotlemine:

  • toetust saavad taotleda kõik Võru vallas õppivad, elavad ja töötavad noored ja vallas tegutsevad noortegrupid;
  • toetust taotlev noor peab olema vanuses 10–26 eluaastat;
  • projektimeeskonnas peab olema vähemalt kaks liiget;
  • projektitegevustesse peab olema kaasatud vähemalt 15 noort.

 

Toetust saab taotleda erinevate avalike kogukondlike ürituste korraldamiseks, koostöö arendamiseks teiste noorte ja noortekeskustega, informatsiooni jagamiseks ja teavitustöö tegemiseks.

 

Toetuse maksimaalne piirmäär on 500 eurot ühe projekti kohta.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus e-posti aadressile vald@voruvald.ee.

 

Taotluse esitamise tähtaeg: 1. oktoober 2022

Kui taotluse esitamise kuupäev satub riigipühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

 

Täpsemat infot noorte omaalgatuse toetuse taotlemise ja tingimuste kohta vaata siit>>

 

Lisainfo:

Sirle Muiste-Männik

noorsootööspetsialist

514 7008

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee