Uudised ja teated:

Võru valla noored saavad omaalgatusteks toetust taotleda

Võru valla noorsootöö eelarvest toetatakse noori, noortegruppe, noorteühinguid ja -organisatsioone, et aidata kaasa noorte aktiivsemaks muutumisele ja omaalgatuse tugevnemisele, pakkuda valla noortele ja noortegruppidele ressursse tegevuste elluviimiseks ning suurendada noorte projektikirjutamise, -elluviimise ja -aruandluse oskusi.

Noorte omaalgatuse toetust saavad taotleda kõik Võru vallas õppivad, elavad ja töötavad noored ning vallas tegutsevad noortegrupid. Toetust taotlev noor peab olema vanuses 10-26 aastat, projektimeeskonnas vähemalt 2 liiget ning projektitegevustesse kaasatud vähemalt 15 noort.

Toetust saab taotleda erinevate avalike kogukondlike ürituste korraldamiseks, koostöö arendamiseks teiste noorte ja noortekeskustega, informatsiooni jagamiseks ja teavitustöö tegemiseks.

Toetuse maksimaalne piirmäär on 500 eurot ühe projekti kohta.

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus e-posti aadressile vald@voruvald.ee. Taotluse esitamise tähtajad on igal aastal 1. veebruar, 1. mai ja 1. oktoober. Kui taotluse esitamise kuupäev satub riigipühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Täpsemat infot noorte omaalgatuse toetuse taotlemise ja tingimuste kohta vaata siit>>

 

Lisainfo:

Sirle Muiste-Männik

noorsootööspetsialist

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

514 7008