Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus algatas avatud menetlused projekteerimistingimuste andmiseks Kose alevikus ja Võrumõisa külas

Võru vallavalitsus algatas 27. detsembri 2022 korraldusega nr 745 Kose alevikus Otkamäe katastriüksusele (tunnus 91804:003:1250) elamu ja abihoone püstitamiseks ning 27. detsembri 2022 korraldusega nr 746 Võrumõisa külas Mustjärve tee 28 katastriüksusele (katastritunnus 91803:001:0370) aiamaja (ehitisregistrikood 113017333) laiendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 9.-22. jaanuarini 2023 Võru valla veebilehel>>

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 22. jaanuariks 2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee