Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus algatas Kose alevikus Tankla katastriüksusele tankla teenindusjaama püstitamiseks avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks

Võru vallavalitsus algatas 18.10.2022 korraldusega nr 584 Kose alevikus Tankla katastriüksusel (tunnus 91701:001:0011) tankla teenindusjaama püstitamiseks projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 2.-15. novembrini 2022 Võru valla veebilehel https://voruvald.ee/projekteerimistingimused.

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 15. novembrini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Kose aleviku Tankla katastriüksuse eskiis. 

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee