Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus algatas Kose alevikus Vaarika tänaval elamu projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse

Võru vallavalitsus algatas 23.08.2022 korraldusega nr 464 Kose alevikus Vaarika tänav 5 (katastritunnus 91805:005:0440) elamu projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Taotluse järgi soovitakse püstitada ühekorruselist kuni 6 meetri kõrgust ning ca 180 m² ehitusaluse pinnaga elamut. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 9.–22. septembrini 2022 Võru valla veebilehel>>

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 23. septembrini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee