Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus algatas Villa külas Põllu katastriüksusel päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse

Võru vallavalitsus algatas 09.08.2022 korraldusega nr 441 Villa külas Põllu katastriüksusel (tunnus 38901:002:1110) päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 16.-29. augustini 2022 Võru valla veebilehel>> 

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 30. augustini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee