Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus algatas Võlsi külas Tarekese elamu projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse

Võru vallavalitsus algatas 9. augusti 2022 korraldusega nr 440 Võlsi külas Tarekese katastriüksusel (tunnus 91804:001:0220) elamu projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 15. augustist kuni 28. augustini 2022 Võru valla veebilehel>>

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 29. augustini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee