Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus alustas 2022. aasta kaasava eelarve ideekorjega

Võru vallavalitsus alustas 1. septembril kaasava eelarve ideekorjega. Ettepanekuid saab esitada 30. septembrini 2022 vallavalitsuse e-postile vald@voruvald.ee või tavapostiga aadressile Võrumõisa tee 4, Võru 65605.

Ettepaneku esitamisel tuleb lähtuda sellest, et idee on reaalselt teostatav (ajaline, rahaline, tehniline ja õiguslik aspekt) ega tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Investeerimisobjekt peab olema:

  • Võru vallaga seotud;
  • pakkuma avalikku hüve;
  • olema avalikus kasutuses;
  • maksumusega kuni 20 tuhat eurot;
  • realiseeritav 2023. aasta jooksul.

 

Võru valla kaasava saavad ideid esitada kõik rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavad vähemalt 16-aastased isikud.

 

Ettepaneku vorm on kättesaadav Võru vallamajas paberkandjal ja valla kodulehel kaasava eelarve lehel. Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
2) ettepaneku nimetust (kokkuvõttev lause, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
3) ettepaneku kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust Võru vallale;
4) sihtrühma kirjeldust;
5) idee hinnangulist maksumust;
6) muud olulist infot ja ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne).

 

Rohkem infot Võru valla kaasava eelarve kohta, sh Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord ning ettepaneku vorm on kättesaadavad Võru valla kodulehel https://voruvald.kovtp.ee/kaasav-eelarve

 

Kaasav eelarve annab võimaluse mõjutada ümbritsevat eluolu, elavdab kodanikuaktiivsust ning loob uusi kokkupuutepunkte elanike ja ametnike vahel, olles heaks platvormiks kogukondi edendavate ideede esile kerkimiseks.

 

Lisainfo:

Imre Maidla
arendusspetsialist ja kaasava eelarve kontaktisik
5911 8893
imre.maidla@voruvald.ee