Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus kutsub osalema konkursil "Võru valla kaunis kodu 2022"

Võru vallavalitsus kutsub osalema konkursil "Võru valla kaunis kodu 2022". Konkurss toimub neljas kategoorias:

1) elamud ja suvilad õuealaga tiheasustusalal;

2) korter- ja ridaelamud õuealaga;

3) talud ja maakodud õuealaga hajaasustusalal;

4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid õuealaga.

 

Võru vallavalitsus ootab vabas vormis taotlusi 31. maini 2022 e-kirja teel vald@voruvald.ee (märgusõna "kaunis kodu") või paberkandjal Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

 

Taotlus peab sisaldama kinnistu nime ja aadressi, kinnistu omaniku või valdaja nime ja kontaktandmeid, tema kirjalikku nõusolekut, konkursi kategooriat ja lühikest põhjendust.

Kinnistuid külastatakse omaniku või valdajaga kooskõlastatult juuni- või juulikuus. Hindamist korraldab Võru vallavolikogu maaelukomisjon, kes esitab tulemused Võru vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt augustis 2022.

 

"Võru valla kaunis kodu" statuut

 

Lisainfo:

Maarika Rosenberg

kultuurispetsialist

maarika.rosenberg@voruvald.ee

516 5751