Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi arendusspetsialisti leidmiseks

Teenistuskoha eesmärk on valla arengusuundade väljatöötamine, arendusprojektide koostamine ja elluviimine ning koostöö koordineerimine ettevõtete ja kolmanda sektoriga.

Ametikoha asukoht on Võru linn.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke tarkvara ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • Euroopa Liidu struktuurifondide ja Eesti siseriiklike toetusskeemide toimemehhanismide tundmist;
 • andmete analüüsimise oskust;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses või antud valdkonnas;
 • erialane kõrgharidus;
 • projektide koostamise ja juhtimise kogemus;
 • inglise keele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • ametipalka 1480 eurot.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri või essee teemal „Rahastusprogrammide kasutamise võimalused Võru valla arengu toetamiseks";
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametisse asumise aeg: 1. juuli 2022.

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 5. maiks 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Arendusspetsialisti konkurss".

 

Lisainfo:

Ester Valgemäe

personalispetsialist

 ester.valgemae@voruvald.ee

+372 799 9361

 

Võru vallavalitsuse arendusspetsialisti ametijuhend