Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi IT-spetsialisti leidmiseks

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi IT-spetsialisti leidmiseks.

Teenistuskoha eesmärk on info- ja kommunikatsioonisüsteemide administreerimine, arendamine ja nende toimimise tagamine vallavalitsuse hallatavates asutustes.

Ametikoha asukoht on Võru linn.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • infotehnoloogiaalane kõrg- või keskeriharidus;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • omab B-kategooria autojuhiluba;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

 

Kasuks tuleb:

 • erialane töökogemus 1 aasta;
 • kõrgharidus antud valdkonnas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametikoha koormus: 0,6 ametikohta.

 

Ametisse asumise aeg: 1. juuli 2022.

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 5. maiks 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „IT-spetsialisti konkurss".

 

Lisainfo:

Ester Valgemäe

personalispetsialist

ester.valgemae@voruvald.ee

+372 799 9361

 

Võru vallavalitsuse IT-spetsialisti ametijuhend