Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teedespetsialisti leidmiseks

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi teedespetsialisti leidmiseks.

Teenistuskoha eesmärk on valla ülesannete täitmiseks vajalike maakasutusõiguste (sh sundvalduste) seadmise ja erateede avalikuks kasutamiseks määramise otsuste menetlemisega seotud tööülesannete täitmine.

Ametikoha asukoht on Võru linn.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • keskeriharidus;
 • oskab käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme (ehitisregistrile ja maakatastri pidajale masinloetaval kujul sundvalduse ruumilise ulatuse andmete esitamiseks) ja andmekogusid;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • andmete analüüsimise oskust;
 • omab B-kategooria autojuhiluba;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

 

Kasuks tuleb:

 • kõrgharidus;
 • töökogemus avalikus teenistuses või antud valdkonnas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada uue võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • ametipalka 1480 eurot.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametisse asumise aeg: 1. juuli 2022

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 5. maiks 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Teedespetsialisti konkurss".

 

Lisainfo:

Ester Valgemäe

personalispetsialist

ester.valgemae@voruvald.ee

+372 799 9361

 

Võru vallavalitsuse teedespetsialisti ametijuhend