Uudised ja teated:

Sõmerpalu lasteaed Lepatriinu kuulutab välja konkursi erivajadusega lapsele tugiisiku leidmiseks

Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu tugiisik vastab soovituslikult järgmistele nõuetele:

  • sobib tugiisikuteenust vajava lapsega;
  • on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga.

 

Tugiisiku peamised ülesanded on:

  • toetada last õppe- ja kasvatustegevustes;
  • lapse juhendamine, abistamine ja jõustamine last arendavates tegevustes;
  • lapse abistamine kohustuste täitmisel ja keeruliste olukordadega toimetulekul;
  • koostöös lapsevanema ja rühmaõpetajatega luua soodsad võimalused uute käitumisharjumuste kujundamiseks.

 

Tugiisikuteenuse osutamise aeg on lapse viibimise ajal lasteaias kuni 8 tundi päevas.

 

Tugiisiku töös on väga olulised koostöövalmidus, suhtlemisoskus, rõõmsameelsus ja pingetaluvus.

 

CV ja sooviavaldus saata hiljemalt 16. detsembriks 2022 Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu e-posti aadressile SomerpaluLasteaed@edu.voruvald.ee.

 

Täpsem info telefonil +372 5855 7999