Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus ootab oma meeskonda hankespetsialisti

Võru vallavalitsuse hankespetsialisti teenistuskoha eesmärk on vallale tegevuseks vajalike asjade ja teenuste ostmiseks riigihangete korraldamine. Ametikoha asukoht on Võru linn.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • kõrgharidust;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest; ning suudab koostada oma valdkonna õigusakte;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke tarkvara ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • andmete analüüsimise oskust;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus avalikus teenistuses või antud valdkonnas;
 • erialane kõrgharidus.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • ametipalka 1550 eurot.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

 

Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel

 

 

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 21. veebruariks 2023 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Hankespetsialisti konkurss".

 

 

Lisainfo:

Ester Valgemäe

personalispetsialist

ester.valgemae@voruvald.ee

7999 361.

 

Võru vallavalitsuse hankespetsialisti ametijuhend