Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus otsib juristi asendajat

Võru vallavalitsus kuulutab välja uue avaliku konkursi juristi (ajutiselt äraoleva ametniku) asendaja leidmiseks.

Juristi põhiülesanneteks on Võru vallavalitsuse dokumentide, õigus- ja haldusaktide juriidilise korrektsuse tagamine ning vallavalitsuse teenistujate õigusalane teenindamine (täpsemad ülesanded on välja toodud ametijuhendis). Ametikoha asukoht on Võru linn.


Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • juriidilist kõrgharidust;
 • kohtus esindamise kogemust;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • häid teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise
 • (ATS § 15).


Kasuks tuleb:

 • magistrikraad õigusalal;
 • töökogemus avalikus teenistuses;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus.


Omalt poolt pakume:

 • võimalust panustada võimeka omavalitsuse arendamisse;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • toredaid ja toetavaid kolleege.


Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Ametisse asumise aeg: esimesel võimalusel.


Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 3. juuniks 2022 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Juristi asendaja konkurss".


Lisainfo:

Ester Valgemäe

personalispetsialist

ester.valgemae@voruvald.ee

+372 7999 361


Võru vallavalitsuse juristi ametijuhend