Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuse istung 10. jaanuaril

10. jaanuaril toimunud Võru vallavalitsuse istungil tehti järgmised otsused:

 • Tunnistati edukaks riigihanke „Toiduainete tarne Vastseliina gümnaasiumile aastaks 2023" pakkumused, mille tegid osaühing Emeri Kaubanduse, osaühing Nõo Lihatööstus ning osaühing MALDIVAR. Ülejäänud hanke osadele, millele pakkumusi ei esitatud, otsitakse pakkujad väljakuulutamiseta läbirääkimiste teel.
 • Kinnitati väikehanke „Oksjonikeskkonna teenus varade müügiks" tulemused, mille kohaselt on edukas pakkuja osaühing AllePal ning otsustati sõlmida eduka pakkujaga raamleping oksjonikeskkonna teenusele https://www.osta.ee.
 • Otsustati tagasi lükata riigihangete „Sõmerpalu liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine" ja „Võru valla ehitustööde järelevalveteenused" kõik pakkumused ning algatada hanked uuesti, valida hangete menetlusviisid, määrata hangete menetluse eest vastutavad isikud, moodustada hankekomisjonid ning kinnitada hankedokumendid.
 • Otsustati anda projekteerimistingimused Vastseliina alevikus Petseri tänav 6 maaüksusel multifunktsionaalse väljaku katuse ja seinte ning Vana-Vastseliina külas Töökoja maaüksusel PVC halli ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusluba Kose alevikus Vaarika tänav 5 maaüksusele üksikelamu püstitamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Kääpa külas Metsaääre maaüksusele püstitatud üksikelamule, Verijärve külas Veskisalu ja Aiva maaüksustel asuva laiendatud komponentide tsehhi juurdeehitus-laohoonele, Verijärve külas Veskisalu, Veskioru ja Üla-Veskisalu maaüksustele püstitatud ladu nr 20 hoonele ning Verijärve külas Koplitare maaüksusele rajatud päikeseelektrijaamale.
 • Otsustati seada Pille külas Kogre katastriüksusele tähtajatu sundvaldus osaühingu Enefit Connect kasuks.
 • Otsustati anda Parksepa alevikus asuvale Männi tänav 2 korteriühistule tasuta kasutamiseks kortermajaga piirneva haljasala tähtajaga 10 aastat.
 • Otsustati anda üürile ühetoalised eluruumid Vastseliina alevikus asuvasse Võidu tänav 29 kortermajja.
 • Tunnistati nurjunuks Torni tee 9 kinnistu võõrandamiseks korraldatud enampakkumine.
 • Otsustati kooskõlastada aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused korraldatud jäätmeveo uued teenushinnad alates 1. veebruarist 2023. 
 • Kinnitati Võru valla huvitegevuse ja huvihariduse 2023. aasta tegevuskava.
 • Otsustati toetada „Teeliste kirikud" teatmiku väljaandmist.
 • Otsustati välja kuulutada avalik konkurss maade kasutusõiguste menetleja leidmiseks. Konkursile kandideerimise tähtaeg on 31. jaanuar 2023.
 • Nimetati sihtasutuse Piusa nõukogu liikmed.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee