Uudised ja teated:

Võru vallavalitsuses alustavad tööd kaks uut spetsialisti

Sel nädalal alustab Võru vallavalitsuses tööd kaks uut spetsialisti, dokumendihalduse spetsialist Alice Soe ja keskkonnaspetsialist Eva-Mai Männiste.

 

Dokumendihalduse spetsialist Alice Soe

Dokumendihalduse spetsialist Alice Soe on 27-aastane Rõugest pärit noor. Ta on lõpetamas haridust Tallinna majanduskooli sekretäri erialal. "Olen otsinud ettevõtet, kus kinnitada ja praktiseerida oma teadmisi koolis õpitud kava ja ülesannetega. Kui nägin, et Võru vallavalitsus otsib dokumendihalduse spetsialisti, siis teadsin kohe, et pean kandideerima," rääkis Alice Soe.

Oma uuelt töökohalt ootab ta tööalase potensiaali rakendamist ja loodab, et värskelt omandatud haridus toetab teda tema tööülesannete täitmisel. Uus dokumendihalduse spetsialist Alice Soe iseloomustab ennast sõnadega: rõõmsameelne, julge ja viisakas.

Vabal ajal meeldib talle käia jooksmas, kinos ning veeta aega oma pere ja sõpradega. Sõbrad ja pere on ka need, kes seovad teda Võru vallaga.

Võru vallavalitsuse dokumendihalduse spetsialisti ametikoht on äsja loodud ning see hõlmab endas rahvastikuregistri- ja perekonnaseisutoimingute teostamist, dokumendihaldustööd ning asjaajamise ja töö tehnilist korraldamist. Näiteks hakkab uus dokumendihalduse spetsialist protokollima vallavolikogu ja -valitsuse istungeid, volikogu komisjonide koosolekuid ning vajadusel ka teisi nõupidamisi ja koosolekuid.

Dokumendihalduse spetsialisti Alice Soega saab ühendust võtta tel 782 1576 või e-posti aadressil alice.soe@voruvald.ee.

 

Keskkonnaspetsialist Eva-Mai Männiste

Äsja ametisse asunud 24-aastane Põlvast pärit uus keskkonnaspetsialist Eva-Mai Männiste on lõpetanud Eesti maaülikoolis keskkonnakaitse eriala ning sellel suvel omandab ta ka keskkonnakorralduse ja -poliitika magistrikraadi.

"Keskkonnaalased teemad on mulle alati tähtsad olnud. Juba keskkoolis käisin looduse suunaga klassis ning teadsin, et tahan tulevikus panustada Eestimaa loodus- ja keskkonnahoidu," rääkis Võru vallavalitsuse uus keskkonnaspetsialist Eva-Mai Männiste. Õpingute ajal on ta kahel korral käinud praktikal Keskkonnaametis. Lisaks on ta olnud liige Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste seltsis, mis tegeleb keskkonnaalase teadlikuse tõstmisega läbi erinevate ürituste ja loengute. Eva-Mai Männiste ütles, et on väga põnevil ning rõõmus, et  saab peale pikki õpinguid oma teadmisi ja oskusi lõpuks rakendada. "Kindlasti pakub see töökoht mulle otse koolipingist tulnuna palju väljakutseid ning uusi kogemusi. Ootan, et saan oma senised teadmised proovile panna ning veelgi edasi areneda," ütles Männiste.

Eva-Mai Männiste huvialadeks on maalimine ja fotograafia. Omasõnul püüab ta vabal ajal võimalikult palju looduses käia ning uusi kohti avastada. "Pean ära märkima, et ka Võru valla loodus on väga kaunis ja mitmekesine, kuid kindlasti on ka palju kohti, kuhu ma veel jõudnud pole ja mis avastamist ootavad," ütles Võru vallavalitsuse uus keskkonnaspetsialist Eva-Mai Männiste.

Keskkonnaspetsialisti Eva-Mai Männistega saab ühendust võtta tel 782 8091 või e-posti aadressil eva-mai.manniste@voruvald.ee.

 

Soovime mõlemale spetsialistile edu uutel ametikohtadel!

Vasakul keskkonnaspetsialist Eva-Mai Männiste ja paremal dokumendihalduse spetsialist Alice Soe. Foto: Birgit Pettai