Uudised ja teated:

Võru vallavolikogu augustikuu istungi kokkuvõte

Võru vallavolikogu augustikuu istung toimus kolmapäeval, 17. augustil Võru vallamajas.

Alustuseks rääkis veebi vahendusel osalenud Võru linnavolikogu esimees Anti Haugas IT kool kood/Jõhvi Võru maakonda laienemise edasistest sammudest.

Ülevaate pilootprojektis „Lastehoiuteenuse käivitamine Navi seltsimajas" esimese poolaasta tegemistest andis Navi külaseltsi esindaja Mai Timmi ja MTÜ Terve Pere Selts esindaja Pille Sõrmus.

 

Järgnevalt volikogu tehtud otsustest:

  • Otsustati muuta Võru vallavolikogu 20.12.2017 määrust nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine".
  • Otsustati avalikustada Võru valla 2020–2030 arengukava ja Võru valla 2022–2026 eelarvestrateegia eelnõud.
  • Otsustati muuta Võru vallavolikogu 13.02.2019 määrust nr 61 „Võru vallavara valitsemise kord".
  • Otsustati edasi lükata Piusa koobastike ohutuse seirete tegemise ja selle alusel eksperthinnangu koostamise hankelepingu sõlmimine.
  • Kinnitati kergliiklusteede rajamise prioriteetsuse järjekord, selleks, et ehitamiseks järgmisest avanevast toetusprogrammist toetust taotleda ja vallavalitsusel oleks võimalik teha kõik taotluse esitamiseks vajalikud eeltoimingud.  

Kergliiklusteede rajamise prioriteetsuse järjekord on järgmine:

  • 1. Võru–Kääpa kergliiklustee;
  • 2. Võlsi kergliiklustee;
  • 3. Vastseliina aleviku sisene kergliiklustee.

 

Lõpetuseks andis finantsosakonna juhataja Jaano Uibo ülevaate Võru valla 2022. aasta eelarve esimese poolaasta täitmisest.

 

Võru vallavolikogu augustikuu istung vallamajas. Foto: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee