Uudised ja teated:

Võru vallavolikogu istung 21. septembril

21. septembril toimus Võru vallavolikogu septembrikuu istung.

Järgnevalt tehtud otsustest:

  • Otsustati võõrandada otsustuskorras Võru vallale kuuluvad Sõmerpalu alevikus asuvad Pargi tänav 2 ja Pargi tänav 4 katastriüksused.
  • Nõustuti järgmiste maaüksuste munitsipaalomandisse andmisega: Andsumäe tänav 1d ja Andsumäe tänav 9, Parksepa alevikus Kanariku tänav 14b, Kolepi külas asuvad Kingu tiik, Lompka külas asuv Kullerheina, Orava külas asuv Solda tee 10a, Kose alevikus asuv Ülase tänav 3a ning üks nimetu katastriüksus Sõmperpalu alevikus ja üks nimetu katastriüksus Osula külas. Osaliselt nõustuti maade munitsipaalomandisse andmisega Puiga külas ja Sõmerpalu alevikus.
  • Otsustati omandada Võru vallale Osula külas asuv Meierei tee kinnisasi, mille sihtotstarbeks on transpordimaa ning pindala 893 m².
  • Otsustati määrata Kose aleviku, Verijärve, Meegomäe, Võlsi, Võrumõisa ja Kirumpää külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades vee-ettevõtjaks aktsiaselts Võru Vesi kuni 31.12.2035.
  • Otsustati volitada Võru vallavalitsust seadma Võru–Kääpa ja Vastseliina aleviku kergliiklusteede ehitamiseks vajalikele maaüksustele isiklikke kasutusõigusi Võru valla kasuks.
  • Kinnitati Võru vallavolikogu otsuse alusel korraldatud Väimela alevikus asuva Väiso tee 1b-le hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks osaühing Võru Disainmööbel.
  • Otsustati esimesel võimalusel lõpetada valla kulul niitmine aladel, millel puudub avaliku kasutuse vajadus ja/või võimalus ning nende alade heakorra tagamiseks alustada läbirääkimisi alade tegelike kasutajatega.
  • Otsustati muuta Võru vallavolikogu 12.09.2018 määrust nr 48 „Võru valla arengukava aastateks 2020–2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021–2025 vastuvõtmine" ning vastu võtta Võru valla eelarvestrateegia 2022–2026.
  • Otsustati määrata Võru valla aastate 2022 ja 2023 konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerijaks Audiitorbüroo ELSS OÜ.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee