Uudised ja teated:

Võru vallavolikogu maikuu istungi kokkuvõte

Võru vallavolikogu maikuu istung toimus kolmapäeval, 18. mail Võru vallamajas

Vastuvõetud otsustest:

  • Algatati Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneering ja jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
  • Otsustati võõrandada otsustuskorras Verijärve külas Lepatriinu vkt 5b katastriüksus piirneva kinnisasjaga liitmiseks.
  • Algatati Võru valla 2020-2030 arengukava muutmine.
  • Otsustati sõlmida Puiga põhikooli ümberehituse ja laiendamise ehitustööde teostamiseks hankeleping ja ehitustööde ehitusjärelevalve teenuseleping.
  • Muudeti küttetoetuse määramise tingimusi ja tõsteti toetuse piirmäära.
  • Otsustati anda nõusolek rendilepingu sõlmimiseks Sõmerpalu lasteaiale asendusruumide rentimiseks Sulbi külas juhul kui viiakse ellu projekt „Sõmerpalu lasteaiahoone ehitamine" ning sõlmitakse hankeleping uue lasteaiahoone ehituseks.

Lisaks andis vallavalitsus volikogu liikmetele ülevaate Võru valla esimese kvartali eelarve täitmise kohta.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848