Uudised ja teated:

Võrumõisa tee 82 ja Vahimäe katastriüksuste projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 11.-24. novembrini

Võru vallavalitsus algatas 01.11.2022 korraldusega nr 624 Võrumõisa külas Võrumõisa tee 82 katastriüksusel (tunnus 91803:001:0470) elamu ehitamiseks ning 01.11.2022 korraldusega nr 625 Järvere külas Vahimäe katastrüksusele (tunnus 76702:002:0082) päikesepargi rajamiseks avatud menetlused projekteerimistingimuste andmiseks.

 Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 11.-24. novembrini 2022 siin>>

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada 24. novembrini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee