Võru valla fotokonkursi võitjad on selgunud

4.–25. oktoobrini oli võimalik Võru vallavalitsuse fotokonkursile „Hetked sündmustelt" esitada fotosid Võru vallas toimunud sündmustelt, et saaksime neist koostada Võru valla 2022. aasta kalendri. Konkursile esitati 49 fotot. Esitajaid oli kokku üheksa.

Konkursil osalenud fotodest valisime välja 14 fotot, mis kaunistavad 2022. aasta Võru valla kalendrit. Lisaks avame võidutöödest Võru vallamaja seintel detsembris näituse „Hetked sündmustelt".

Fotokonkursi võitjad on Ago Ruus, Rain Traagel, Tiina Männe, Sirje Kuuseorg, Annika Soikka, Liina Loosaar, Anneli Lõhmus ja Hille Kokk. Palju õnne kõikidele võitjatele!

Võidufotode autorid saavad kingituseks Võru valla 2022. aasta kalendri. Ka kõiki teisi konkursil osalejaid peetakse meeles väikse meenega. Kõigi osalejatega võetakse personaalselt ühendust.

Võru valla kalendrit kasutatakse edaspidi Võru valla meenena.

 

Võru valla 2022. aasta kalender. Foto: Birgit Pettai


Lisainfo:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

5309 9116

birgit@voruvald.ee

Võru valla fotokonkurss "Hetked sündmustelt"

Võru vallavalitsus on koostamas 2022. aasta kalendrit. Selleks palume taas teie abi.

Võru vallavalitsus kuulutab välja fotokonkursi „Hetked sündmustelt", mille eesmärgiks on leida Võru vallast uusi ja huvitavaid fotosid, mis on jäädvustatud vallas aset leidnud sündmustel, olgu selleks siis erinevad situatsioonid või tegevused, inimesed sündmustel vm.

Konkursil osalenud fotodest valime välja 14 fotot, mis hakkavad kaunistama 2022. aasta Võru valla kalendrit.
 

Fotode esitamise tähtaeg on 25. oktoober 2021.

 

Fotokonkursil osalemise tingimused:

  • iga autor võib esitada maksimaalselt 10 fotot;
  • fotod tuleb esitada digitaalselt ja foto failiformaat peab olema jpg;
  • foto minimaalne suurus peab olema vähemalt 1 MB ja pildifaili pikem külg vähemalt 3000 pikslit.
  • piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.
  • iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, foto autori ees- ja perekonnanimi, kontakt (telefon, e-post), foto jäädvustamise koht või toimunud sündmus ja kuupäev.
  • foto autor ei pea olema Võru valla elanik;
  • fotol ei tohi olla kuupäeva ega tekste, need saab lisada eraldi foto kirjeldusse. Ka ei tohi olla foto ümber raame;
  • foto(de) autor vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete kui ka pildil oleva isiku suhtes ning kinnitab, et on konkursile saadetud fotode autor. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust tema vanem või hooldaja. Kui fotol on inimesed lähikaadris, siis peab foto autor küsima nendelt inimestelt nõusolekut. Fotod, millel inimesi on palju ja nad pole kaugelt äratuntavad, pole fotol olijate nõusolekut tarvis küsida;
  • Võru vallal on õigus kõiki konkursile laekunud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus tegevuses ja eksponeerida neid nii originaal- kui ka muudetud kujul valla kalendris, meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel, trükistes, avalikel üritustel või eksponeerida näitusena, viidates seejuures foto autorile.
  • fotod palume saata e-posti aadressile birgit.pettai@voruvald.ee märksõnaga "Võru valla kalender 2022" või üles laadida internetti ja saata meilile link.

 

Tulemused tehakse teatavaks 19. novembril 2021 Võru valla kodulehel ja Facebookis.

Kalendri jaoks välja valitud fotode autorid saavad kingituseks Võru valla 2022. aasta kalendri. 

Fotokonkursi algataja ja läbiviija on Võru vallavalitsus.
 

Lisainfo:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

5309 9116

birgit.pettai@voruvald.ee

 

Võru valla fotokonkursi plakat