Vallavolikogu istungid

Võru Vallavolikogu 6. veebruari 2019 erakorralise volikogu päevakord

Võru Vallavolikogu erakorraline istung toimub kolmapäeval, 6. veebruaril 2019. a.  

Võru valla põhimääruse § 27 lõike 9 kohaselt toimub hääletamine elektroonselt ilma istungit kokku kutsumata.

Volikogu liikmetel tuleb saata oma elektrooniline hääl (poolt, vastu või erapooletu) Võru valla üldmeilile vald@voruvald.ee 6. veebruaril 2019 ajavahemikul 08.00 – 14.00.

Juhul kui volikogu liige leiab, et erakorralise volikogu kokkukutsumine on vajalik, tuleb sellest teada anda hiljemalt 4. veebruari 2019. a kella 12.00-ks aadressile vald@voruvald.ee.

Päevakord:

  1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Eelnõu ettevalmistaja:     vallasekretär Inga Leelanss

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees


Volikogu istungite protokollid

Volikogu istungite protokolle vaata dokumendiregistrist.