Vallavolikogu istungid

Võru Vallavolikogu 16. jaanuar 2019. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 16. jaanuaril 2019. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Päevakord:

 1. Ülevaade mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus tegevusest

Ettekandja: juhatuse liige Sander Saar

 

 1. Võru maakonna arengustrateegia 2019-2035+ tutvustamine ja kinnitamine

Ettekandjad: SA Võrumaa Arenduskeskuse arendusnõunik Aivar Nigol

arendusspetsialist Kertu Künnapuu

 

 1. Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord II lugemine ja vastuvõtmine

Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

 1. Vastseliina Vallavolikogu 18.12.2015 määruse nr 19 „Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2022 kinnitamine" kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

 1. Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 II lugemine ja kinnitamine

Ettekandja: OÜ Keskkonnalahendused, arengukava koostaja Indrek Tamberg

keskkonnaspetsialist Merle Tarrend

 

 1. Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Võru reoveekogumisala veemajandusprojekti omaosaluse garanteerimine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vastseliina üürielamu ehitamise projekti tutvustamine ning projekti omaosaluse garanteerimine

Ettekandjad: ehitusspetsialist Ott Almann

abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kauplusautode toetamine 2019. aastal

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2019 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava eelnõu tutvustamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Eraüldhariduskoolide toetamine 2019. aastal

Ettekandja: haridusspetsialist Ülle Tillmann

 

 1. Audiitori määramine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru vallavolikogu 09.10.2018 otsusega nr 103 „Laenu andmine Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutusele" laenu tagasimakse tähtaja pikendamine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru valla 2019. a eelarve I lugemine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Rahvastikutaaste komisjoni moodustamisest

Ettekandja: volikogu esimees Aare Hollo

 

 1. Taotlused ja info

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees