Hanked:

« Tagasi

Avatud (rahvusvaheline) hange: Sõmerpalu liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine (tähtaeg 3. märts 2023 kell 12)

Avatud (rahvusvaheline) hange "Sõmerpalu liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine" toimub e-riigihangete registris, viitenumber 259287.

Hanke lühikirjeldus: riigihanke objektiks on peatöövõtu korras Võru vallas Sõmerpalu alevikus Pargi tänav 8 (katastriüksus 76702:002:0187) kinnistul olemasolevate hoonete lammutamine ja uue energiatõhusa lasteaiahoone ehitamine vastavalt põhiprojektile ja hankija tingimustele.

Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega uue liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine. Uue hoone ehitamise eesmärgiks on vabaneda suure energiakuluga hoonetest ja ehitada uus liginullenergiahoone nõuetele vastav lasteaiahoone.

Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 1. aprill 2024.

 Pakkumuste esitamise tähtaeg on 3. märts 2023 kell 12.

 

Lisainfo:

Rein Kraak

hankespetsialist

5306 4722

rein.kraak@voruvald.ee

 Hankeplaanid

Hankeplaan kinnitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.
Hankeplaanid kuvatuna dokumendiregistrist: