Hanked:

« Tagasi

Väikehange: Võru valla soojusmajanduse arengukava 2023-2033 koostamise teenus (tähtaeg 15. veebruar 2023 kell 12)

Väikehange "Võru valla soojusmajanduse arengukava 2023-2033 koostamise teenus" toimub e-riigihangete registris, viitenumber 260206.

Hanke lühikirjeldus: Soojusmajanduse arengukava koostatakse Väimela aleviku, Puiga küla, Parksepa aleviku, Vastseliina aleviku ja Lasva küla võrgupiirkonnale.

Hanke eesmärk on leida võrgupiirkonna arenguperspektiivide analüüsil põhinevat soovitust, kas ja millisel viisil on kõige otstarbekam antud võrgupiirkonnas jätkata kaugkütte arendamist või on otstarbekas piirkonna arendamisel üle minna kas osaliselt või täielikult lokaalkütte lahendustele. 

Hankeleping sõlmitakse tähtajaga viis kuud.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2023 kell 12.

 

Lisainfo:

Rein Kraak

hankespetsialist

5306 4722

rein.kraak@voruvald.eeHankeplaanid

Hankeplaan kinnitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist.
Hankeplaanid kuvatuna dokumendiregistrist: