Hooldekodu kohamaksu toetus

Kirjeldus:

Hooldekodu kohamaksu toetust on õigus taotleda rahvastikuregistri järgi Võru vallas elaval vanaduspensionäril hooldekodu teenuse kohamaksu tasumiseks.

Toetust ei maksta juhul kui Võru vald osaleb juba hoolduskulude tasumisel.

Toetuse suurus on 100 eurot kuus.

Kestvus:

Hooldekodu kohamaksu toetus makstakse välja taotleja taotluses näidatud arvelduskontole alates toetuse taotluse laekumisest järgnevast kuust.

Õigusaktid:

Valla eelarvest toetuste maksmise kord § 8 

Vastutaja:

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme, telefon 5332 4890, e-post maria.saarme@voruvald.ee

 

Taotlemine

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm. Taotluse vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Taotluses on oluline märkida taotleja nimi, isikukood rahvastikuregistri järgse elukoha aadress, hooldusel viibimise koht ja arvelduskonto number kuhu toetus kantakse.

Vajaminevad dokumendid:

  • Taotlus
  • Taotleja isikut tõendav dokument

Viide:

Hooldekodu kohamaksu taotluse vorm (58 KB, PDF)