Vallavolikogu istungid:

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 15.03.2023 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 15. märtsil 2023 algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a Võru linn)

 

Päevakord:

 

  1. OÜ Vaks poolt OÜ-le Vastseliina Hooldekodu esitatava avalduse kooskõlastamine (prot. otsus)

Ettekandja: OÜ Vaks juhataja Erki Palm

Kaasettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

  1. Võru Vallavolikogu 11.03.2020 määruse nr 87 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" muutmine

Ettekandja: arendusspetsialist Imre Maidla

 

  1. Võru Vallavolikogu 15.02.2023 otsuse nr 85 „AS Võru Vesi aktsiate soetamine" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

  1. Võru vallavalitsuse hallatavate kultuuri- ja noorsootööasutuste töö ümberkorraldamine

Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

  1. Hea tahte ja koostöö lepingu sõlmimine (kood/Jõhvi) (prot. otsus)

Ettekandja: Võru Linnavolikogu esimees Anti Haugas

 

  1. Taotlused ja informatsioon
  • Nursipalu harjutusvälja rajamisega esitatud pöördumine (arutelu)

 

Lugupidamisega

 

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees