Vallavolikogu istungid:

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 18.01.2023 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. jaanuaril 2023 algusega kell 14.00 Võru vallavalitsuse teise korruse saalis (Võrumõisa tee 4a Võru linn)

 

Päevakord:

 1. Võru maakonna arengustrateegia 2035+ esimene lugemine

Ettekandjad: SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik Aivar Nigol arendusspetsialist Merle Tsirk

 

 1. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (eelnõu)

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Võru Vallavolikogu 15.01.2020 määruse nr 83 „Maamaksumäära kehtestamine" muutmine (eelnõu)

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Hankelepingute sõlmimine Sõmerpalu lasteaiahoone ehitamise projekti teostamiseks (eelnõu)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kergliiklustee ehitamiseks vajalike isiklike kasutusõiguste seadmine Võru valla kasuks (eelnõu)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla teede 2023. aasta investeeringute kava kinnitamine (eelnõu)

Ettekandja: teedespetsialist Peep Kimmel

 

 1. OÜ-le Vaks Võidu tn 32 kinnistule seatud hoonestusõigusest laekuva tasu kasutamise ettepanek (prot. otsus)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Eraharidusasutuste toetamine 2023. aastal (eelnõu)

Ettekandja: haridusnõunik Siiri Konksi

 

 1. Audiitori määramine (eelnõu)

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Võru valla 2023. aasta eelarve esimene lugemine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Taotlused ja informatsioon
  1. Avaldus (Nursipalu harjutusväljak)
  2. Rahvakohtuniku kandidaadid
  3. Hea tahte kokkulepe kood/Võru

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees