Vallavolikogu istungid:

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 18.05.2022 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 18. mail 2022 algusega kell 14.00 Võru vallavalitsuse teise korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru linn).
 

Päevakord:

  1. Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Vastseliina)

 Ettekandja: planeeringuspetsialist Triinu Jürisaar

 

  1. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Lepatriinu vkt 5b)

Ettekandjad: abivallavanem Juris Juhansoo,

                     maaspetsialist Alar Veibri

 

  1. Võru valla 2020-2030 arengukava muutmise algatamine

       Ettekandja: arendusspetsialist Merle Tsirk

 

  1. Hankelepingu sõlmimine Puiga Põhikooli ümberehituse ja laiendamise ehitustööde teostamiseks

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

  1. Võru Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 25 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

  1. Rendilepingu sõlmimine

Ettekandja: abivallavanem Piret Otsatalu

 

  1. Võru valla eelarve täitmine I kvartal

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

  1. Taotlused ja informatsioon

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees