Vallavolikogu istungid:

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 21.09.2022 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 21. septembril 2022 algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse teise korruse saalis (Võrumõisa tee 4a Võru linn).

 

Päevakord:

 

 1. Vallavara otsustuskorras võõrandamine

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Maade munitsipaalomandisse andmine

Ettekandjad: maaspetsialist Alar Veibri

                     abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1.  Kinnisasja omandamine

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1.  AS Võru Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 2023-2027 investeeringute teostamise plaani kooskõlastamine

Ettekandjad: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1.  Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vastseliina tööstusala arendamiseks maade ostmine riigilt

            Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kergliiklusteede ehitamiseks vajalike isiklike kasutusõiguste seadmine Võru valla kasuks

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Hoonestusõiguse seadmise eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Haljasalade niitmine valla kulul

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 48 muutmine (eelarvestrateegia)

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Audiitori määramine 2022-2023

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

 1. Taotlused ja informatsioon
  1. Ene Säinaste sõnavõtt

 

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees