Uudised ja teated:

Võru vallas muudeti kõrge elektrihinna perioodil tänavavalgustuse tööaega

Võru Vallavalitsus otsustas 24. jaanuaril 2023 kinnitada Võru valla tänavavalgustuse uued töörežiimide ajad. Võru valla tänavavalgustuse töörežiime muudeti seoses elektrihinna kallinemisega. Tiheda asustusega aladel, kortermajade piirkondades, asulaid läbivatel suurema liiklusega teedel ja tänavatel põleb tänavavalgustus õhtul pimedal ajal kuni kella 00.00ni ja hommikul alates kella 5.00st kuni valgeks minemiseni. Öösel kella 00.00st kuni 5.00ni tänavalgustus ei põle.
 

Loodame mõistvale suhtumisele!

 

Lisainfo:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

5309 9116

birgit.pettai@voruvald.ee