Uudised ja teated:

Kokkuvõte Võru vallavolikogu maikuu istungist

18. mail 2023 Kääpa põhikoolis toimunud Võru Vallavolikogu istungil:

  • anti ülevaate hooldereformist ja 1. juulil 2023 jõustuvast sotsiaalhoolekande seaduse muudatusest, millega hakkab kehtima üldhooldusteenuse rahastamise eriregulatsioon
  • toimus Võru valla jäätmehoolduseeskirja esimene lugemine
  • anti ülevaade Võru valla 2023. aasta I kvartali eelarve täitmisest

 

Volikogu otsustas:

  • kehtestada alates 1. jaanuarist 2024 Võru vallas uued maamaksumäärad metsa-, põllu- ja rohumaale 0,21%, äri- ja tootmismaale 0,30% ning elamu- ja õuemaale 0,20% maa maksustamishinnast aastas;
  • võõrandada Kärgula külas asuv Karjassaare katastriüksus alghinnaga 10 000 eurot;
  • viia läbi eelläbirääkimistega pakkumise menetlus hoonestusõiguse seadmiseks Vastseliina tööstusalal Võru vallale omandatavate kinnistute osas;
  • kooskõlastada Võidu tn 32 ehitustööde muudatused.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee