Uudised ja teated:

Maa-amet kutsub Teid liituma dünaamiliste hankesüsteemidega

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid  riigihanke  korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registrisse ülesse seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil ettevõtetel võimalik jooksvalt liituda: