Võru vald korraldab taas eterniidi kogumisringi 2021 (lõppenud)

Sarnaselt eelmisele aastale korraldab Võru vallavalitsus sel sügisel väikeses mahus tasuta eterniidi kogumisringi. Palume kõigil hoolikalt tutvuda jäätmete vastuvõtutingimustega. Küsimuste korral pöörduge Võru valla keskkonnaspetsialisti Jaanus Tanilsoo poole tel 504 9458.


Kuna vastuvõetav eterniidi kogus on väike ja fikseeritud (60 tonni), siis tehakse eelregistreerimine järgnevatel kuupäevadel:

 • 23. septembril kella 9st kuni 24. septembrini kella 12ni Võru valla kodulehel;
 • 30. septembril kell 9.00–12.00 telefoni teel 504 9458.


Registreerimisel tuleb märkida:

 • nimi ja kontaktandmed;
 • jäätmetekkekoht (kus eterniit asub);
 • Võru valda sissekirjutuse kinnitus;
 • eterniidi kogus (maksimaalselt 400 kg);
 • vastuvõtukoht (kuhu soovitakse eterniit viia).


Jäätmete üleandmise võimaluse saavad registreerujad ajalise pingerivi põhjal kuni 60 tonni täitumiseni. Eterniidi üleandmise võimaluse saajaid või mittesaajaid teavitatakse.

Eelmise aasta kogemus näitab, et paljud olid eterniidi koguse valesti hinnanud, mistõttu olid suured erinevused registreeritud ja üleantavate koguste vahel. Palume olla sellel aastal hoolikamad ja jääda kõigil etteantud maksimaalkoguse piiridesse.

Vastuvõtmisel toimub täpne kaalumine Umbsaare jäätmejaamas, kus lisakilod on võimalik ära anda kehtiva hinnakirja alusel. Teistes vastuvõtukohtades toimub võimalusel kontrollkaalumine.


Palume arvestada, et:

 • kogumisringil kogutakse ainult eterniiti;
 • jäätmeid saavad ära anda ainult eelregistreeritud Võru valla elanikud;
 • vastu võetav maksimaalne kogus jäätmetekkekoha ehk majapidamise kohta on 400 kilogrammi;
 • registreeritud jäätmetekkekohti kontrollitakse valikuliselt.


Vastuvõtukohad on Vastseliina jäätmejaamas, Umbsaare jäätmekeskuses ning vajadusel Lasva, Orava ja Sõmerpalu külas. Vastuvõtukohtades võetakse eterniiti vastu ainult nimekirja alusel.

Eterniidijäätmete kohaletoomine ja laadimine konteinerisse on üleandja kohustus.


Lisainfo:
Jaanus Tanilsoo
keskkonnaspetsialist
504 9458
jaanus.tanilsoo@voruvald.ee