Uudised ja teated:

« Tagasi

Kokkuvõte maikuu Võru Vallavolikogu istungist

Võru Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 15. mail 2024 Võru vallamajas.

 

Volikogu otsustas:

  • võõrandada enampakkumise korras Lapi külas Porri maaüksus alghinnaga 5149 eurot ja Kirumpää külas Kirumpää tee 4-6 korteriomand alghinnaga 10 000 eurot;
  • seada eelläbirääkimistega pakkumise korras Vagula külas valla omandis olevale kinnistule Lauda hoonestusõigus;
  • muuta Osaühing VAKS põhikirja;
  • mitte nõustuda OÜ VENTURO Halla liivakarjääri keskkonnaloa taotlusega, kuniks pole välja selgitatud maavara kaevandamise mõju ümbruskonna elanike joogivee kättesaadavusele ja kvaliteedile;
  • moodustada Euroopa Parlamendi valimistel hääletamise korraldamiseks Võru vallas kuus jaoskonnakomisjoni ja nimetada komisjonide liikmed.

 

Volikogu istungil:

  • andis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevusest ülevaate Tartu 2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots;
  • anti ülevaade Võru valla arengukava täitmisest 2023. aastal;
  • anti ülevaade Võru valla 2024. aasta eelarve täitmisest esimeses kvartalis.