Uudised ja teated:

« Tagasi

Kokkuvõte Võru Vallavolikogu jaanuarikuu istungist

Võru Vallavolikogu istung toimus kolmapäeval, 17. jaanuaril 2024 Võru vallamajas.

 

Volikogu otsustas:

  • võõrandada otsustuskorras Vastseliina alevikus Tootmise tn 11 garaaž;
  • toetada 2024. aastal eraüldhariduskoole tegevuskulude katmisel 92 euro ulatuses ühes kalendrikuus Võru valla õpilase kohta. Eralasteaedade majandamis-, personali töötasu- , sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmist toetatakse kuni 320 euro ulatuses ühes kalendrikuus Võru valla lapse kohta;
  • muuta Võru vallavalitsuse palgajuhendit.

 

Volikogu istungil:

  • tutvustati kaitseministri määruse „Toetus Kaitseväe Nursipalu harjutusväljast tulenevate häiringute mõjude leevendamiseks" tööversiooni;
  • anti ülevaade Võru valla kultuuri- ja noorsootöökeskuse tegevusest;
  • anti ülevaade 22. jaanuaril algavast õpetajate streigist ja sellega seotud muudatustest valla haridusasutuste õppetöös.

 

Lisainfo:
 
Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848