Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ põhidokumendi eelnõu on suunatud avalikule väljapanekule

Võrumaa arenduskeskus suunas avalikukule väljapanekule Võru maakonna arengustrateegia 2035+ põhidokumendi eelnõu perioodiks 15.-30. november 2022. Arengustrateegia materjalid on kättesaadavad SA Võrumaa Arenduskeskus veebilehel>>

 

Eelnõu juurde on lisatud informatiivsete materjalidena:

  • lisa 1: maakonna hetkeolukorra ülevaade;
  • lisa 2: arengustrateegia seosed teiste arengudokumentidega;
  • lisa 3: tegevuskava. Tegevuskava on nn rulluv dokument, mida vaadatakse üle iga aasta ning kinnitatakse omavalitsuste volikogude poolt eraldi otsusena.


Kutsume kõiki maakonna inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid aktiivselt kaasa mõtlema ning ettepanekuid tegema arengustrateegia avalikustamise protsessi käigus. Ettepanekute vormi leiate arengustrateegia eelnõu materjalide juurest arenduskeskuse veebilehelt.

 

Avalikul väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 30. novembrini 2022 aadressil SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605 või e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

 

Võru maakonna arengustrateegia eesmärgiks on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035+. Arengustrateegia on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja suunamise aluseks. Arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringuteks riigipoolsete ja EL toetuse taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

 

Võru maakonna arengustrateegia koostamist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega.

 

Peale avalikustamist suunatakse arengustrateegia Võru maakonna omavalitsuste volikogudesse vastu võtmiseks.

 

Lisainfo:

Aivar Nigol
Võru maakonna arengustrateegia 2035+ koostamise koordinaator
Võrumaa arenduskeskus
aivar.nigol@vorumaa.ee;
5340 2563