Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vallavalitsuse istung 14. mail

 • Otsustati anda projekteerimistingimused Kääpa külas Laululava tee, Lompka külas Hiielaiu katastriüksusele elamute ehitusprojektide koostamiseks.
 • Otsustati anda ehitusluba Külaoru külas Pikamäe maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
 • Otsustati anda kasutusload Väimela alevikus Pargi ja Lapi tänavatele rajatud veetorustiku ja reoveekanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks.
 • Määrati Meegomäe külas maareformi käigus Edeloosiku katastriüksusele sihtotstarbed.
 • Kinnitati vallale kuuluva Orava külas Puidutöökoja kinnistu enampakkumise parimaks pakkumiseks 5150 eurot ja otsustati kinnistu võõrandada.
 • Otsustati seada Võlsi külas Männi tee katastriüksusele sundvaldus AS-i Võru Vesi kasuks.
 • Otsustati seada Meeliku külas Väike-Tuki, Tuki, Kordani, Mõksi külas Meeksi-Pruuli, Sika külas Mägismaa, Kolepi külas Mägismaa, Väike-Kaunissaare katastriüksustel asuva eratee avalikuks kasutamiseks tähtajatu sundvaldus Võru valla kasuks.
 • Tühistati ajutine liikluspiirang Võru valla teedel.
 • Määrati kaasava eelarve 2024. aasta ettepanekute esitamise tähtaeg.
 • Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2023. a toetuse kasutamise aruanne.
 • Valvelasteaiana töötab Võru vallas perioodil 1.–31. juuli 2024 Puiga Lasteaed Siilike.
 • Muudeti haruraamatukogu lahtiolekuaegu. Kääpa haruraamatukogu on perioodil 02.05.–10.06.2024 avatud esmaspäevast reedeni kella 8–14.
 • Arutati pakendikonteinerite tühjendamist ja paigaldamist, kokkulepete sõlmimist võlgnevuse tasumiseks maksgraafiku alusel ja vallavara arvele võtmist.

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee