Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus pikendab kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaega 9. oktoobrini 2022

Septembris alustas Võru vallavalitsus valla kaasava eelarve tegevustega. Kõik inimesed, kes elavad rahvastikuregistri andmetel Võru vallas ja on vähemalt 16-aastased saavad esitada ideid järgmisel aastal 20 000 euro investeerimiseks.

Võru vallavalitsus pikendab kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamise tähtaega nädala võrra. Uus ettepanekute esitamise tähtaeg on 9. oktoober 2022. Ettepanekuid ootame Võru vallavalitsuse e-posti aadressile vald@voruvald.ee või tavapostiga aadressile Võrumõisa tee 4, Võru 65605.

Kaasava eelarve ettepanekute hääletamine toimub eeldatavasti oktoobri teises pooles või novembrikuu alguses. Täpsem info selgub peagi.

 

Rohkem infot Võru valla kaasava eelarve kohta, sh Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord ning ettepaneku vorm on kättesaadavad Võru valla kodulehel https://voruvald.kovtp.ee/kaasav-eelarve

 

Kaasav eelarve annab võimaluse mõjutada ümbritsevat eluolu, elavdab kodanikuaktiivsust ning loob uusi kokkupuutepunkte elanike ja ametnike vahel, olles heaks platvormiks kogukondi edendavate ideede esile kerkimiseks.

 

Lisainfo:

Imre Maidla

arendusspetsialist ja kaasava eelarve kontaktisik
5911 8893
imre.maidla@voruvald.ee