Uudised ja teated:

« Tagasi

Johannes Mihkelsoni keskuse projekt “Noored unistuste töökohani” toetab noortegarantii tugisüsteemi noori

Noortegarantii tugisüsteem on just noorte jaoks loodud süsteem. Kõikidel kohalikel omavalitsustel üle Eesti on võimalus saada teada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridusteele naasmiseks ja tööturule jõudmiseks. Kohalike omavalitsuste juhtumikorraldajad kontakteeruvad noortega riiklikest registritest saadud andmete põhjal. Noore jaoks on oluline teada, et ta saab e-kirja pealkirjaga "Noortegarantii tugisüsteemi võimalused", kus tal on võimalus vastata kirjas oleva lingi kaudu, kas ta soovib või vajab tuge.

Noored saavad toetavaid teenuseid Johannes Mihkelsoni keskuse kaudu. Projekti "Noored unistuste töökohani" tegevused on väga mitmekesised ning suunatud noorte paremaks toetamiseks. Varasematest kogemustest saab esile tuua väga head tagasisidet saanud töö- ja sotsiaalsete oskuste koolitus, mida viivad läbi oma ala vaieldamatud spetsialistid, kes aitavad noortel saavutada vajaliku enesekindluse ja arendada sotsiaalseid oskusi. Lisaks on mitmeid toetavaid ja elukvaliteeti tõstvad teenuseid: tugiisikuteenus, võlanõustamine, karjäärinõustamine, psühholoogiline nõustamine, sõltuvusnõustamine, erialane koolitus ja tööpraktika. Toimuvad õppekäigud koolidesse ja ettevõttetesse. Koolitusel ja praktikal osalemisel saab noor sõidutoetust ja stipendiumit. Kõik teenused on noortele tasuta.

Johannes Mihkelsoni keskus on usaldusväärne partner kohalikele omavalitsustele noortele vajalike teenuste tagamisel. Johannes Mihkelsoni keskusesse saavad pöörduda Võru, Põlva, Valga, Tõrva, Otepää, Rõuge ja Kanepi valdade noored vanuses 16-29. Info projekti kohta Johannes Mihekloni keskuse kodulehelt, Facebookis ja Instagrammis.

Tule ja muuda oma tulevikku!

 

 

Lisainfo:

Sirle Muiste-Männik

noorsootööspetsialist

514 7008

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee