Uudised ja teated:

Muudatus pakendikonteineri teenuses

Alates 01.02.2020 on pakendikonteineriteenus juurde kuuluv pakenikonteineri rent tasuline. Konteinerite tühjendus on endiselt tasuta.
 
TVO on ainsa pakendite taaskasutusorganisatsioonina pakkunud üle-eestilist võimalust anda ära pakendeid kodu juurest. See on teinud pakendite sorteerimise tarbijate jaoks mugavamaks, sest nii puudub vajadus sõita avaliku pakendipunkti juurde. Teisalt on see aidanud kaasa paremini ringlusse võetava materjali kogumisele, sest avalikke pakendipunkte ei kasutata alati eesmärgipäraselt ja see rikub kogu avaliku konteineri sisu. Kodude juurest kogutud pakendeid on seevastu võimalik 90% ulatuses ringlusse võtta.
 
Seni on TVO katnud kodude juurest kogumisel nii tühjenduse kui konteinerite rendikulu. 2019. aasta on aga endaga kaasa toonud sekundaarsete materjalide hindade olulise languse, mistõttu tekib olukord, kus TVO peab mitmete materjalide taaskasutusele peale maksma. Sellest tulenevalt ei ole TVO-l alates 1. veebruarist 2020 võimalik katta pakendikonteinerite rendikulusid.
 
Kõigil uutel liitujatel on võimalik valida eri suurustes konteinerite hulgast. Samuti on hõreda tühjendusgraafikuga kortermajadel võimalik asendada senine konteiner väiksemaga ning muuta tühjendus tihedamaks. Sellisel juhul lisandub ühekordne konteineri paigaldustasu.
 
Hinnakiri on nähtav lingil:
 
Soovi korral võivad ühistud kasutada ka enda konteinerit. Sellisel juhul peab see vastama jäätmekäitleja nõuetele.
 
Ka konteineri tasulise rendi puhul jääb pakendijäätmete sorteerimine majanduslikult mõistlikuks tegevuseks, millega vähendatakse olmejäätmete hulka. Suurendades ringlusse võetavate materjalide hulka ning vähendades olmejäätmete põletust ja ladestust, on pakendijäätmete sorteerimine keskkonnakontekstis endiselt tähelepanuväärne ja väga oluline tegevus.
 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
Lõõtsa 4, Tallinn
teenindusinfo@tvo.ee