Uudised ja teated:

Vahe-Treimäe katastriüksuse eelnõu avalik väljapanek projekteerimistingimuste andmiseks

Võru vallavalitsus algatas 04.10.2022 korraldusega nr 550 projekteerimistingimuste andmiseks Navi külas Vahe-Treimäe (katastritunnus 91801:006:1690) elamu laiendamiseks avatud menetluse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 19. oktoobrist kuni 1. novembrini 2022 Võru valla veebilehel>>

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 1. novembrini 2022 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee