Uudised ja teated:

« Tagasi

Veebruarist algab taotluste vastuvõtt hajaasustuse programmi

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk (kaevu rajamine, veepuhastusseadmed jne) ja kanalisatsioon (reoveepuhasti, imbväljak jne), paremaks teha koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee (tegemist peab olema erateega) või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, Võru vald kui taotleja.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2022.

Täpsemat infot programmi eesmärkide, toetatavate tegevuste ning taotlejale ja taotlusele esitatavate tingimuste kohta leiab Võru valla kodulehel>>
 

Lisainfo:

Merle Tsirk

arendusspetsialist

Võru vallavalitsus

merle.tsirk@voruvald.ee

524 5631