Uudised ja teated:

« Tagasi

Võru vald on alustanud energiakulude kallinemise hüvitamiseks toetuste maksmist

Toetust saab taotleda üksnes oma rahvastikuregistrijärgsest valla- või linnavalitsusest. Vastavale omavalitsusele saab esitada taotlust oma tegeliku elukohaga seotud energiakulude toetuse saamiseks ka siis, kui see elukoht asub teises omavalitsuses.
 
Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud, st 2022. aasta veebruaris saab taotleda toetust 2021. aasta septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/või jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas.
 

Toetust saab taotleda, kui sissetulek on:

 • 1 inimese kohta – 1126 eurot;
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot;
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot;
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot;
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot.

 

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab:

 • elektril 120 €/MWh (12 s/kWh);
 • gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh);
 • kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga. 
 
Nimetatud määrad sisaldavad tarbitud energia tasu, taastuvenergia tasu, aktsiisi, võrgutasu ja käibemaksu. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta. Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta.
Ei oma tähtsust, kas tarbijal on börsihinnaga või fikseeritud hinnaga pakett, hüvitamine toimub mõlemal juhul hinna kallinemisel üle piirmäära. Hüvitamisele kuulub 80% osast, mis ületab elektril 12 s/kWh.
 
Esialgse informatsiooni selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulude kompenseerimise kalkulaator>>

Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes.

 

Pere sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).
 

Rohkem infot toetuse taotlemise kohta ja taotluse vorm»

 

Lisainfo:

Angela Järvpõld
sotsiaalosakonna juhataja
78 98 247 / 5303 8110
angela.jarvpold@voruvald.ee